Workshops

Styrelsen beslutade hösten 2019 att under våren 2020 starta upp workshops (minikurser).
En form av kortare kurser som vid ett tillfälle behandlar ett specifikt ämne med total längd på 2 timmar.
Tiden delas upp i teoretisk genomgång blandat med praktik av det valda ämnet.
Ett antal handledare finns på plats och samverkar med kursledaren för bättre förståelse av det som gås igenom.
Styrelsen har beslutat att ta ut en symbolisk kostnad på 75kr per kurstillfälle. Annonsering och anmälan till dessa kurser sker på medlemsmöten eller på svar på separata utskick med e-post. Om ämnet är populärt och fler vill vara med kan styrelsen efter önskemål besluta om fler tillfällen för samma kurs.

Tanken med kursen är att varje deltagare har med sig egen utrustning som används. Det kommer att finnas tillräckligt många handledare på plats som är kunniga i ämnet.

På ett av våra medlemsmöten under hösten 2019 tog vi upp frågan om intressanta ämnen, detta resulterade i ett antal områden där valda kursledare tillsammans med handledarna har utarbetar och komponerat ett kursmaterial.

Beslut finns att vi ska hålla följande workshops:

  • Windows (Vi börjar med utforskaren då den är en central del av datorn för att komma vidare)

Övriga ämnen som önskades var:

  • Iphone/Ipad (Detta är inte någon övergripande kurs utan mera en fördjupning efter önskemål)
  • Android mobil/platta (Detta är inte någon övergripande kurs utan mera en fördjupning efter önskemål)
  • Genomgång av Internet och hur man surfar, tankar och reflektioner över hur man gör
  • Bildhantering
  • Molntjänster

För att delta i våra kurser krävs medlemskap i SeniorNet Roslagen


Uppdaterad:2023-03-06