Verksamhetsår-2019

Föreningens årsmöte hölls
den 16/7 – 2020 med programmet Zoom.

P.g.a Corona blev årsmötet i Folkets hus den 16 april inte av.
Nu fick vi möjligheten att hålla årsmötet digitalt via konferensprogrammet Zoom.
Många av SeniorNet Swedens klubbar han inte med sina årsmöten på utsatt tid pga. pandemin.
SeniorNet Sweden vill dock att alla klubbar ska ha genomfört sina årsmöten senast till den 31/7.

På begäran av Seniornet Sweden så har vi nu avhållit vårt årsmöte (som skulle ske före juli mån. utgång).
På mötet valdes den hittillsvarande styrelsen om med tillägg för en sjunde person – Anqi Lindblom Ahlm – som valdes som vice ordf.
Vi fick också en ny ordn. revisor – Carina Libonius.
Vi tackar också Sven-Olof Norlin vår mångårige revisor för allt han gjort under åren och hoppas få se honom ”in persona” på våra handledarmöten och support träffar framöver.


Uppdaterades 2021-03-03