Verksamhet

Föreningens måtto är att hjälpa seniorer med IT.

All hjälp är kostnadsfri för medlemmar i vår förening, men vi tar ut en kostnad för kurser eller workshops/mini-kurser. Tanken med detta är att om en avgift tas ut så binder det upp deltagarna att komma alla gånger och slutföra kursen. Föreningens verksamhet är i första hand att hjälpa medlemmar med teknik, handhavande och kunskap inom området datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Detta innebär även nätverk och andra funktioner som behövs för att dessa utrustningar ska kunna användas på ett bra, säkert och tillförlitligt vis.

Våra handledare har kunskaper inom följande områden:

  • Windows
  • Linux
  • Nätverk
  • Skrivare
  • Android
  • Mac
  • IOS

All konsultation och hjälp sker enl. principen på ömsesidig övernskommelse att lösa eller förslå lösningar på de problem som presenteras. Hjälp som ges sker kostnadsfritt till medlemmar inom föreningen. Ägaren/användaren står för ev. kostnader som tillkommer för material eller extra tjänster.