Synpunkter

Hur ser Du på vår verksamhet?

Det är vi alla medlemmar som tillsammans skapar en intressant och bestående verksamhet.
Vi vill gärna ha in åsikter och önskemål så vi kan förbättra oss.

  • Nu när restriktionerna är borta,
    är det fritt fram att umgås, hur skall vi tänka?
  • Vi vill ha in just dina åsikter?
  • Ska något i supporten ändras, något vi saknar?
  • Vad kan vi bli bättre på?

Skicka oss ett eller fler mejl och berätta vad du tycker:


Uppdaterad 2021-10-06