SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden är en riksorganisation
för 44 lokala föreningar runt om i Sverige

Vår förening i Norrtälje heter Roslagen

SeniorNet är ideella IT-föreningar som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna digitala teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Kortversion: Seniorer lär seniorer IT.

Tillsammans var vi 6831 medlemmar den 13/11 – 2022.

SeniorNet Roslagen är en av dessa föreningar

Respektive lokal förening har en egen styrelse och lägger själv upp sin verksamheten med hjälp, support, kurser och studieprogram.
Varje förening har rösträtt i riksorganisationen med 1 röst per förening samt 1 röst för varje 100 tal medlemmar.

SeniorNet mail är nyhetsbrev från riksorganisationen med korta notiser och axplock av allmänrelaterad information.
Här hittar du länken till nyhetsbreven på SeniorNet Swedens hemsida.


Uppdaterad: 2024-05-07