SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden är en ideell IT-förening som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna digitala teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Kortversion: Seniorer lär seniorer IT.

Tillsammans är vi 45 lokala klubbar och har 9000 medlemmar.
SeniorNet Roslagen är en av dessa föreningar

SeniorNet Sweden är en riksorganisation med lokala klubbar som är anslutna till föreningen. Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.

SeniorNet mail är nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser och axplock av allmän relaterad information. Här under hittar du länkar till nyhetsbreven från vår huvudorganisation.

 


Uppdaterad: 2020-09-02