Prova-på

Föreningen arbetar för att öka seniorers närvaro i vårt alltmer digitaliserade samhälle.

Bild från Rövarberget i Grind, Norrtälje

Ju mer samhället digitaliseras desto fler äldre riskerar att hamna utanför.
Vi arbetar med att inspirera och väcka nyfikenhet kring en teknik som kan underlätta i var-
dagen.

  • Hjälp med datorer, telefoner eller surfplattor
    Kom till oss på tisdagar, vi har öppet hus för seniorer som ”fastnat” i sin digitala miljö och behöver lite hjälp att komma vidare.
    Besök oss på tisdagar i biblioteken i Norrtälje eller Hallstavik, kom på besök några gånger och bli sedan medlem.

Uppdaterad: 2024-04-09