Programvara

Länkar till fria program som rekommenderas

Förtöjningsring gamla bryggan vid Borgmästarholmen

Webbläsare


Mail-program


Officepaket


Rit&Grafik


Media-spelare/Ljud

  • VLC  (Mediaspelare för video/musik)
  • Audacity (Redigera ljud)

Video-konfereras


Diverse


Uppdaterad 2021-11-28