På gång

 

Låna en surfplatta

SeniorNet Roslagen har fått bidragsmedel för projektet ”Låna en surfplatta”.
Vi söker nu de seniorer som idag INTE har dator eller surfplatta, men som är nyfikna på vad den nya tekniken innebär.

Läs mer om detta under länken nedan:


På biblioteken i N-e och Halstavik

Norrtälje: 10-12 och 13-15
Hallstavik:  13-15

Titta in om du vill ha hjälp med PC, platta eller tfn.

Behöver du IT-hjälp, kom på vårt ”drop-in” eller boka en handledare via tfn.
Svårt att komma in? På tfn.  076-147 32 58 kan du fråga om hjälp, en handledare kan ringa upp dig!


Medlemsmöten

Den 18/4 hölls föreningens årsmöte för verksamhetsåret -23 i Folkets hus


Äldreombudsman

Madeleine Rietschel är åldreombud för Norrtälje och finns på Kommunkontoret. Vill man ha kontakt med Madeleine nås hon på tfn: 0176-717 81 eller mobil: 073-962 36 21

Sammanställd rapport med svaren från enkäten för år 2022 från Norrtälje kommun

Till dig som är senior i Norrtälje kommun!
Är du 60 år eller äldre och bosatt i Norrtälje kommun?
Nedan finns rapporten från seniorenkäten 2022 med 26 sidor om vad vi seniorer tycker i olika frågor.
Enkätsvaren ska vara underlag för att kunna utveckla samhällsfunktioner för invånare som är 65 år och äldre.

Seniorsamordnare

Vi har en seniorsamordnare i Norrtälje och Roslagen, (”Lisa”) Elisabeth Segerstedt.
Lisa är en länk mellan olika aktörers verksamheter och aktiviteter, hon samverkar och skapar kopplingar för seniorer.

All aktuell verksamhet finns beskriven på webbsidor hos VisitRoslagen och komunen, se länkar nedan.


Hur vi hanterat Covid


Uppdaterad: 2024-05-15