Datorhjälp

TeamViwer

Föreningen har en möjlighet att efter överenskommelse hjälpa medlemmar i hemmet med dator.
Vi kan koppla upp oss mot en dator med hjälp av programmet TeamViwer, en handledare kan också komma på besök efter överenskommelse.

Obs: Detta är en individuell överenskommelse med resp. handledare.

Telefon

En enklare form av hemsupport kan ske via telefon, också denna efter en överenskommelse innan med respektive handledare.


Uppdaterad 22-05-18