Datorhjälp

Föreningen har en möjlighet att efter överenskommelse hjälpa till med datorer och nätverk i hemmet.
Detta kan ske med ex. uppkoppling mot en dator med hjälp av programmet TeamViwer, eller att en handledare kommer hem.

Detta är en en överenskommelse med resp. handledare om han/hon har möjligheten och lust för detta.

Denna typ av hjälp kan även ske via telefon om man gör en förfrågan och överenskommelse innan med en handledare.


Uppdaterad 21-11-21